Dalījums pēc dalībvalstu partijām un politiskajām grupām: 2004-2009 Aizejošais parlaments

Dalībvalstu partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Valsts Vietas kopā
AT
0,76%
0,89%
0,13%
0,00%
0,25%
0,00%
0,00%
0,25%
2,29%
Austrija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 0,76%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,76
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 0,89%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,89
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 0,13%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,13
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 0,25%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,25
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 0,25%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,13
0,13
BE
0,76%
0,89%
0,76%
0,00%
0,25%
0,00%
0,00%
0,38%
3,06%
Beļģija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 0,76%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,38
0,13
0,13
0,13
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 0,89%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,51
0,38
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 0,76%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,38
0,25
0,13
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 0,25%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,13
0,13
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 0,38%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,38
BG
0,64%
0,64%
0,64%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,38%
2,29%
Bulgārija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 0,64%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,64
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 0,64%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,64
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 0,64%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,51
0,13
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 0,38%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,38
CY
0,38%
0,00%
0,13%
0,00%
0,00%
0,25%
0,00%
0,00%
0,76%
Kipra dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 0,38%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,25
0,13
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 0,13%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,13
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 0,25%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,25
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
CZ
1,78%
0,25%
0,00%
0,00%
0,00%
0,76%
0,13%
0,13%
3,06%
Čehija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 1,78%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,15
0,25
0,25
0,13
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 0,25%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,25
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 0,76%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,76
Neatkarības/Demokrātijas grupa 0,13%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,13
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 0,13%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,13
DE
6,24%
3,06%
0,89%
0,00%
1,66%
0,76%
0,00%
0,00%
12,61%
Vācija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 6,24%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
5,10
1,15
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 3,06%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2,93
0,13
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 0,89%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,89
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 1,66%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,66
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 0,76%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,76
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
DK
0,13%
0,64%
0,51%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,00%
1,78%
Dānija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 0,13%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,13
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 0,64%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,64
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 0,51%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,38
0,13
Nāciju Eiropas grupa 0,13%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,13
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 0,13%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,13
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 0,13%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,13
Neatkarības/Demokrātijas grupa 0,13%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,13
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
EE
0,13%
0,38%
0,25%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,76%
Igaunija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 0,13%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,13
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 0,38%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,38
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 0,25%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,13
0,13
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
EL
1,40%
1,02%
0,00%
0,00%
0,00%
0,51%
0,13%
0,00%
3,06%
Grieķija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 1,40%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,40
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 1,02%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,02
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 0,51%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,38
0,13
Neatkarības/Demokrātijas grupa 0,13%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,13
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
ES
3,06%
3,06%
0,25%
0,00%
0,38%
0,13%
0,00%
0,00%
6,88%
Spānija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 3,06%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3,06
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 3,06%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2,80
0,25
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 0,25%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,13
0,13
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 0,38%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,13
0,13
0,13
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 0,13%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,13
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
FI
0,51%
0,38%
0,64%
0,00%
0,13%
0,13%
0,00%
0,00%
1,78%
Somija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 0,51%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,51
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 0,38%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,38
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 0,64%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,51
0,13
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 0,13%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,13
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 0,13%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,13
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
FR
2,29%
3,95%
1,27%
0,00%
0,76%
0,38%
0,38%
0,89%
9,94%
Francija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 2,29%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2,17
0,13
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 3,95%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3,95
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 1,27%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,89
0,38
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 0,76%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,76
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 0,38%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,25
0,13
Neatkarības/Demokrātijas grupa 0,38%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,25
0,13
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 0,89%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,51
0,25
0,13
HU
1,66%
1,15%
0,25%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3,06%
Ungārija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 1,66%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,40
0,13
0,13
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 1,15%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,15
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 0,25%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,25
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
IE
0,64%
0,13%
0,13%
0,51%
0,00%
0,13%
0,13%
0,00%
1,66%
Īrija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 0,64%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,64
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 0,13%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,13
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 0,13%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,13
Nāciju Eiropas grupa 0,51%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,51
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 0,13%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,13
Neatkarības/Demokrātijas grupa 0,13%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,13
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
IT
3,06%
2,17%
1,53%
1,66%
0,25%
0,89%
0,00%
0,38%
9,94%
Itālija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 3,06%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2,55
0,25
0,13
0,13
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 2,17%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,02
0,51
0,38
0,25
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 1,53%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,15
0,25
0,13
Nāciju Eiropas grupa 1,66%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,02
0,38
0,13
0,13
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 0,25%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,25
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 0,89%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,51
0,25
0,13
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 0,38%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,13
0,13
0,13
LT
0,25%
0,25%
0,89%
0,25%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,66%
Lietuva dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 0,25%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,25
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 0,25%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,25
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 0,89%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,51
0,25
0,13
Nāciju Eiropas grupa 0,25%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,13
0,13
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
LU
0,38%
0,13%
0,13%
0,00%
0,13%
0,00%
0,00%
0,00%
0,76%
Luksemburga dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 0,38%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,38
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 0,13%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,13
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 0,13%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,13
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 0,13%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,13
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
LV
0,38%
0,00%
0,13%
0,51%
0,13%
0,00%
0,00%
0,00%
1,15%
Latvija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 0,38%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,25
0,13
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 0,13%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,13
Nāciju Eiropas grupa 0,51%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,25
0,13
0,13
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 0,13%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,13
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
MT
0,25%
0,38%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,64%
Malta dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 0,25%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,25
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 0,38%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,38
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
NL
0,89%
0,89%
0,64%
0,00%
0,51%
0,25%
0,25%
0,00%
3,44%
Nīderlande dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 0,89%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,89
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 0,89%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,89
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 0,64%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,51
0,13
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 0,51%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,25
0,13
0,13
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 0,25%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,25
Neatkarības/Demokrātijas grupa 0,25%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,25
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
PL
1,91%
1,15%
0,76%
2,55%
0,00%
0,00%
0,38%
0,13%
6,88%
Polija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 1,91%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,66
0,13
0,13
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 1,15%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,51
0,25
0,25
0,13
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 0,76%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,51
0,25
Nāciju Eiropas grupa 2,55%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,02
0,64
0,51
0,25
0,13
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Neatkarības/Demokrātijas grupa 0,38%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,25
0,13
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 0,13%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,13
PT
1,15%
1,53%
0,00%
0,00%
0,00%
0,38%
0,00%
0,00%
3,06%
Portugāle dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 1,15%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,89
0,25
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 1,53%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,53
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 0,38%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,25
0,13
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
RO
2,29%
1,27%
0,76%
0,00%
0,13%
0,00%
0,00%
0,00%
4,46%
Rumānija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 2,29%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2,04
0,25
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 1,27%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,27
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 0,76%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,76
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 0,13%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,13
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
SE
0,76%
0,64%
0,38%
0,00%
0,13%
0,25%
0,25%
0,00%
2,42%
Zviedrija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 0,76%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,51
0,25
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 0,64%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,64
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 0,38%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,13
0,13
0,13
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 0,13%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,13
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 0,25%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,25
Neatkarības/Demokrātijas grupa 0,25%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,25
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
SI
0,51%
0,13%
0,25%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,89%
Slovēnija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 0,51%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,25
0,25
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 0,13%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,13
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 0,25%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,25
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
SK
1,02%
0,38%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,38%
1,78%
Slovākija dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 1,02%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,38
0,38
0,25
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 0,38%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,38
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 0,38%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,38
UK
3,44%
2,42%
1,40%
0,00%
0,64%
0,13%
1,02%
0,89%
9,94%
Apvienotā Karaliste dalībvalsts partiju sadalījums Eiropas Parlamenta politiskajās grupās
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 3,44%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
3,31
0,13
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 2,42%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
2,42
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 1,40%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,40
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 0,64%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,25
0,25
0,13
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 0,13%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,13
Neatkarības/Demokrātijas grupa 1,02%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
1,02
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 0,89%
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
0,25
0,25
0,25
0,13
Lejupielādēt un dalīties
Lejupielādēt šo grafiku