Eiropas Parlaments: 1999.-2004. Konstitutīvā sesija

Politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits % vietu
PPE-DE - Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 232 37,06%
PSE - Eiropas Sociālistu partijas grupa 180 28,75%
ELDR - Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 50 7,99%
Verts/ALE - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 48 7,67%
GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 42 6,71%
UEN - Nāciju Eiropas grupa 31 4,95%
TDI - Neatkarigo deputatu tehniska grupa – jaukta grupa 18 2,88%
EDD - Eiropas Demokrātu un dažādo spēku grupa 16 2,56%
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 9 1,00%

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Lejupielādēt un dalīties
Lejupielādēt šo grafiku