Eiropas Parlaments: 2004.-2009. Aizejošais parlaments

Politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits % vietu
ETP-ED - Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 288 36,69%
PSE - Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 218 27,77%
ALDE - Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 100 12,74%
UEN - Nāciju Eiropas grupa 44 5,61%
Verts/ALE - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 43 5,48%
GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 40 5,10%
IND/DEM - Neatkarības/Demokrātijas grupa 22 2,80%
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 30 3,82%

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Lejupielādēt un dalīties
Lejupielādēt šo grafiku