Eiropas Parlaments: 2009.-2014. Konstitutīvā sesija

Politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits % vietu
ETP - Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 265 36,01%
S&D - Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 184 25,00%
ALDE - Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 84 11,41%
Verts/ALE - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 55 7,47%
EKR - Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa 54 7,34%
GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 35 4,76%
EFD - Grupa „Brīvības un demokrātijas Eiropa” 32 4,35%
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 27 3,67%

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Lejupielādēt un dalīties
Lejupielādēt šo grafiku