Eiropas Parlaments: 2014.-2019. Konstitutīvā sesija

Politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits % vietu
ETP - Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 221 29,43%
S&D - Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 191 25,43%
EKR - Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa 70 9,32%
ALDE - Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 67 8,92%
GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 52 6,92%
Zaļie/EBA - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 50 6,66%
EFDD - Grupa „Brīvības un tiešās demokrātijas Eiropa” 48 6,39%
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 52 6,92%

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Lejupielādēt un dalīties
Lejupielādēt šo grafiku