Vietas politisko grupu un valstu dalījumā: 1979.-1984. Konstitutīvā sesija

Politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts Vietu skaits Vietas
Apvienotā Karaliste 18 61 1 1 81
Beļģija 7 10 4 1 2 24
Dānija 4 2 1 3 1 4 1 16
Francija 21 9 19 17 15 81
Īrija 4 4 1 5 1 15
Itālija 13 30 24 5 5 4 81
Luksemburga 1 3 2 6
Nīderlande 9 10 4 2 25
Vācija 35 42 4 81
Eiropas Savienība 112 108 63 44 40 22 11 10 410

Vietas politisko grupu un valstu dalījumā: 1979.-1984. Konstitutīvā sesija

Atlasīto politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts Vietas kopā