Vietas politisko grupu un valstu dalījumā: 1989.-1994. Konstitutīvā sesija

Politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts Vietu skaits Vietas
Apvienotā Karaliste 46 1 32 1 1 81
Beļģija 8 7 4 3 1 1 24
Dānija 4 2 3 2 1 4 16
Francija 22 6 13 8 13 10 7 1 1 81
Grieķija 9 10 1 1 3 24
Īrija 1 4 2 6 1 1 15
Itālija 14 27 3 7 22 3 5 81
Luksemburga 2 3 1 6
Nīderlande 8 10 4 2 1 25
Portugāle 8 3 9 1 3 24
Spānija 27 16 6 1 4 2 4 60
Vācija 31 32 4 8 6 81
Eiropas Savienība 180 121 49 34 30 28 20 17 14 13 12 518

Vietas politisko grupu un valstu dalījumā: 1989.-1994. Konstitutīvā sesija

Atlasīto politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts Vietas kopā