Vietas politisko grupu un valstu dalījumā: 2009.-2014. Konstitutīvā sesija

Politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts Vietu skaits Vietas
Apvienotā Karaliste 13 11 5 25 1 13 4 72
Austrija 6 4 2 5 17
Beļģija 5 5 5 4 1 2 22
Bulgārija 6 4 5 2 17
Čehija 2 7 9 4 22
Dānija 1 4 3 2 1 2 13
Francija 29 14 6 14 5 1 3 72
Grieķija 8 8 1 3 2 22
Igaunija 1 1 3 1 6
Īrija 4 3 4 1 12
Itālija 35 21 7 9 72
Kipra 2 2 2 6
Latvija 3 1 1 1 1 1 8
Lietuva 4 3 2 1 2 12
Luksemburga 3 1 1 1 6
Malta 2 3 5
Nīderlande 5 3 6 3 1 2 1 4 25
Polija 28 7 15 50
Portugāle 10 7 5 22
Rumānija 14 11 5 3 33
Slovākija 6 5 1 1 13
Slovēnija 3 2 2 7
Somija 4 2 4 2 1 13
Spānija 23 21 2 2 1 1 50
Ungārija 14 4 1 3 22
Vācija 42 23 12 14 8 99
Zviedrija 5 5 4 3 1 18
Eiropas Savienība 265 184 84 55 54 35 32 27 736

Vietas politisko grupu un valstu dalījumā: 2009.-2014. Konstitutīvā sesija

Atlasīto politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts Vietas kopā