02.07.2019. - 10:00
Visi laiki norādīti GMT+2

Vietas politisko grupu un valstu dalījumā: 2019.-2024. Konstitutīvā sesija

Politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts Vietu skaits Vietas
Apvienotā Karaliste 10 4 17 1 11 30 73
Austrija 7 5 1 2 3 18
Beļģija 4 3 3 4 1 3 3 21
Bulgārija 7 5 2 3 17
Čehija 5 4 6 1 3 2 21
Dānija 1 3 5 1 2 1 13
Francija 8 5 21 6 12 22 74
Grieķija 8 2 1 6 4 21
Horvātija 4 3 1 1 2 11
Igaunija 2 3 1 6
Īrija 4 1 4 2 11
Itālija 7 19 5 28 14 73
Kipra 2 2 2 6
Latvija 2 2 2 1 1 8
Lietuva 4 2 1 2 2 11
Luksemburga 2 1 2 1 6
Malta 2 4 6
Nīderlande 6 6 4 6 1 3 26
Polija 17 8 26 51
Portugāle 7 9 4 1 21
Rumānija 14 10 8 32
Slovākija 4 3 2 2 2 13
Slovēnija 4 2 2 8
Somija 3 2 3 1 2 2 13
Spānija 12 20 3 8 6 2 3 54
Ungārija 13 5 2 1 21
Vācija 29 16 1 7 6 25 11 1 96
Zviedrija 6 5 3 3 1 2 20
Eiropas Savienība 182 154 62 108 41 74 73 57 751

Vietas politisko grupu un valstu dalījumā: 2019.-2024. Konstitutīvā sesija

Atlasīto politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts Vietas kopā