29/05/2019 - 16:46
Il-ħinijiet huma kollha GMT+2

Riżultati skont il-partit nazzjonali: 2019-2024 Il-Polonja - Riżultati uffiċjali

Perċentwal tal-voti għall-partiti nazzjonali
Partiti nazzjonali Perċentwali tal-voti
PiS - Prawo i Sprawiedliwość 45.38%
Coal KE (PO + PSL + SLD + .N + Z) - Coalition Koalicja Europejska (Platforma Obywatelska + Polskie Stronnictwo Ludowe + Sojusz Lewicy Demokratycznej + Nowoczesna + Partia Zieloni) 38.47%
Wiosna - Wiosna Roberta Biedronia 6.06%
Konfederacja - Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy 4.55%
Kukiz'15 - Kukiz'15 3.69%
Coal Lewica Razem (PR + UP + RSS) - Coalition Lewica Razem (Partia Razem + Unia Pracy + Ruch Sprawiedliwości Społecznej) 1.24%
Polska Fair Play - Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski 0.54%
Partiti oħra - Partiti oħra 0.07%
02/07/2019 - 10:00
Il-ħinijiet huma kollha GMT+2

Siġġijiet skont il-grupp politiku: 2019-2024 Il-Polonja - Sessjoni kostituttiva

Siġġijiet skont il-grupp politiku
Gruppi politiċi fil-Parlament Ewropew Numru ta’ siġġijiet
S&D 8
PPE 17
ECR 26

Gruppi politiċi fil-Parlament Ewropew

  • PPE - Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani)
  • S&D - Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew
  • ECR - Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • GUE/NGL - Grupp Konfederali tax-Xellug Magħqud Ewropew - Xellug Aħdar Nordiku
  • Ħodor/AĦE - Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea
  • ID - Identity and Democracy
  • NI - Membri mhux affiljati

Mill-2009, skont ir-Regoli ta' proċedura tal-Parlament Ewropew, grupp politiku għandu jkun magħmul minn tal-anqas 25 Membru li jkunu ġew eletti f'tal-anqas seba' Stati Membri.

02/07/2019 - 10:00
Il-ħinijiet huma kollha GMT+2

Tqassim skont il-partiti nazzjonali u gruppi politiċi: 2019-2024 Il-Polonja - Sessjoni kostituttiva

Kompożizzjoni tas-siġġijiet nazzjonali fil-Parlament Ewropew, maqsuma fi Gruppi Politiċi u partiti Nazzjonali
Gruppi politiċi fil-Parlament Ewropew Numru ta’ siġġijiet
ECR - Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej 26
Partiti nazzjonali li huma membri ta’ dan il-Grupp Politiku
PiS Prawo i Sprawiedliwość 26
PPE - Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) 17
Partiti nazzjonali li huma membri ta’ dan il-Grupp Politiku
Coal KE (PO + PSL + SLD + .N + Z) Coalition Koalicja Europejska (Platforma Obywatelska + Polskie Stronnictwo Ludowe + Sojusz Lewicy Demokratycznej + Nowoczesna + Partia Zieloni) 17
S&D - Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew 8
Partiti nazzjonali li huma membri ta’ dan il-Grupp Politiku
Wiosna Wiosna Roberta Biedronia 3
Coal KE (PO + PSL + SLD + .N + Z) Coalition Koalicja Europejska (Platforma Obywatelska + Polskie Stronnictwo Ludowe + Sojusz Lewicy Demokratycznej + Nowoczesna + Partia Zieloni) 5

PiS > ECR: BIELAN Adam Jerzy, BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław, CZARNECKI Ryszard Henryk, FOTYGA Anna Elżbieta, JAKI Patryk Tomasz, JURGIEL Krzysztof, KARSKI Karol Adam, KEMPA Beata Agnieszka, KLOC Izabela Helena, KOPCIŃSKA Joanna Maria, KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek, KRUK Elżbieta Małgorzata, KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof, LEGUTKO Ryszard Antoni, MAZUREK Beata, MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna, PORĘBA Tomasz Piotr, RAFALSKA Elżbieta, RZOŃCA Bogdan Józef, SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil, SZYDŁO Beata Maria, TOBISZOWSKI Grzegorz Józef, WASZCZYKOWSKI Witold Jan, WIŚNIEWSKA Jadwiga Maria, ZALEWSKA Anna Elżbieta, ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz

Wiosna > S&D: BIEDROŃ Robert, KOHUT Łukasz Marcin, SPUREK Sylwia Iwona

Coal KE (PO + PSL + SLD + .N + Z) > PPE: ADAMOWICZ Magdalena, ARŁUKOWICZ Bartosz Adam, BUZEK Jerzy Karol, DUDA Jarosław, FRANKOWSKI Tomasz, GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria, HALICKI Andrzej Witold, HETMAN Krzysztof Andrzej, HÜBNER Danuta Maria, JARUBAS Adam Sebastian, KALINOWSKI Jarosław, KOPACZ Ewa Bożena, LEWANDOWSKI Janusz Antoni, OCHOJSKA-OKOŃSKA Janina Maria, OLBRYCHT Jan Marian, SIKORSKI Radosław Tomasz, ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

Coal KE (PO + PSL + SLD + .N + Z) > S&D: BALT Marek Paweł, BELKA Marek Marian, CIMOSZEWICZ Włodzimierz, LIBERADZKI Bogusław Marian, MILLER Leszek Cezary

Mill-2009, skont ir-Regoli ta' proċedura tal-Parlament Ewropew, grupp politiku għandu jkun magħmul minn tal-anqas 25 Membru li jkunu ġew eletti f'tal-anqas seba' Stati Membri.

02/07/2019 - 16:25
Il-ħinijiet huma kollha GMT+2

Bilanċ bejn is-sessi tal-MPE skont is-sena Il-Polonja - Sessjoni kostituttiva

Bilanċ bejn is-sessi tal-MPE nazzjonali u Ewropew skont is-sena
Il-Polonja Unjoni Ewropea
Sena Nisa Irġiel Nisa Irġiel
2004 15% 85% 31% 69%
2009 22% 78% 35% 65%
2014 24% 76% 37% 63%
2019 35% 65% 41% 59%
27/05/2019 - 15:05
Il-ħinijiet huma kollha GMT+2

Parteċipazzjoni skont is-sena Il-Polonja - Riżultati finali

Parteċipazzjoni nazzjonali u Ewropea skont is-sena, f’punti perċentwali
Sena Il-Polonja Unjoni Ewropea
2004 20.87% 45.47%
2009 24.53% 42.97%
2014 23.83% 42.61%
2019 45.68% 50.66%
Iddawnlowdja u xxerja
Iddawnlowdja din il-graff