Europese Unie

Europees Parlement: 2014 - 2019 Uittredend Parlement

Verdeling van politieke fracties in het Europees Parlement
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels % van de zetels
EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) 216 28,84%
S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement 185 24,70%
ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers 77 10,28%
ALDE - Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa 69 9,21%
GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links 52 6,94%
Groenen/EVA - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 52 6,94%
EFDD - Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie 42 5,61%
ENV - Fractie Europa van Naties en Vrijheid 36 4,81%
NI - Niet-fractiegebonden leden 20 2,67%

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

08-07-2019 - 12:11
Alle tijdstippen zijn in GMT+2

Genderverdeling van Europarlementariërs per jaar Constituerende vergadering

Gender-verdeling van Europarlementariërs per jaar
Europese Unie
Jaar Vrouwen Mannen
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%
22-10-2019 - 11:30
Alle tijdstippen zijn in GMT+2

Opkomst per jaar Definitieve resultaten

Opkomst in de Europese Unie per jaar, in procentpunten
Jaar Europese Unie
2004 45,47%
2009 42,97%
2014 42,61%
2019 50,66%