Nationale resultaten Deze rubriek van de website is voorbehouden voor de verkiezingsresultaten in alle lidstaten

Constituerende vergadering - 23-10-2019

Europese Unie

Door een land te selecteren op de kaart of in het verticale keuzemenu, vindt u voor iedere lidstaat:

Door een land te selecteren, krijgt u voor elke lidstaat te zien:

  • Resultaten per nationale partij
  • Zetels per politieke fractie
  • Splitsing in nationale partijen en politieke fracties
  • Genderverdeling van Europarlementariërs voor alle Europese verkiezingen tot nu toe
  • Opkomstpercentage voor alle Europese verkiezingen tot nu toe
Beschikbaarheid van resultaten per lidstaat, beschikbaarheidstype en tijdstip van laatste update
Beschikbare resultaten per lidstaat
Land Resultaattype Laatste update
België Constituerende vergadering
Bulgarije Constituerende vergadering
Cyprus Constituerende vergadering
Denemarken Constituerende vergadering
Duitsland Constituerende vergadering
Estland Constituerende vergadering
Finland Constituerende vergadering
Frankrijk Constituerende vergadering
Griekenland Constituerende vergadering
Hongarije Constituerende vergadering
Ierland Constituerende vergadering
Italië Constituerende vergadering
Kroatië Constituerende vergadering
Letland Constituerende vergadering
Litouwen Constituerende vergadering
Luxemburg Constituerende vergadering
Malta Constituerende vergadering
Nederland Constituerende vergadering
Oostenrijk Constituerende vergadering
Polen Constituerende vergadering
Portugal Constituerende vergadering
Roemenië Constituerende vergadering
Slovenië Constituerende vergadering
Slowakije Constituerende vergadering
Spanje Constituerende vergadering
Tsjechië Constituerende vergadering
Verenigd Koninkrijk Constituerende vergadering
Zweden Constituerende vergadering

Resultaattype:

Schattingen: De resultaten zijn verzameld door Kantar op basis van de beschikbare nationale schattingen of peilingen met betrekking op de verkiezingen. Deze schattingen of peilingen zijn in een bepaalde lidstaat zijn gepubliceerd nadat de stemming is afgelopen en zijn afkomstig zijn van gerenommeerde, betrouwbare peilingbureau.

Voorlopige resultaten: Eerste resultaten zoals gepresenteerd door de officiële verkiezingsautoriteit van de lidstaat op basis van het percentage getelde stemmen.

Definitieve resultaten: Resultaten zoals gepubliceerd door de officiële verkiezingsautoriteit van de lidstaat nadat alle stemmen zijn geteld.

Officiële resultaten: Definitieve resultaten zoals verkondigd door de officiële verkiezingsautoriteit van de lidstaat en bevestigd door de nationale wetgevende autoriteit.

Constituerende vergadering: Resultaten zoals officieel aangekondigd door het pas verkozen Europees Parlement, nadat de verkiesbaarheidscriteria van de leden ervan zijn gecontroleerd.

Uittredend Parlement: Europese Parlement in de samenstelling van de laatste parlementaire zitting van de huidige zittingsperiode.

Bron: Europees Parlement in samenwerking met Kantar