Zetels per politieke fractie: 1989-1994 België - Uittredend Parlement

Zetels per politieke fractie
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
S 8
V 3
ARC 1
LDR 4
PPE 7
DR 1

Politieke fracties in het Europees Parlement

  • S - Socialistische Fractie
  • PPE - Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democratische Fractie)
  • LDR - Liberale en Democratische Fractie
  • V - Fractie De Groenen in het Europees Parlement
  • RDE - Fractie van verenigde Europese democraten
  • ARC - Regenboogfractie in het Europees Parlement
  • CG - Linkse Coalitie
  • DR - Technische Fractie Europees Rechts
  • NI - Niet-fractiegebonden leden

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Splitsing in nationale partijen en politieke fracties: 1989-1994 België - Uittredend Parlement

Samenstelling van nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
S - Socialistische Fractie 8
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
PS Parti Socialiste 5
SP Socialistische Partij 3
PPE - Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democratische Fractie) 7
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
CVP Christelijke Volkspartij 5
PSC Parti Social Chrétien 2
LDR - Liberale en Democratische Fractie 4
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
PRL Parti Réformateur Libéral 2
VLD Open Vlaamse Liberalen en Democraten 2
V - Fractie De Groenen in het Europees Parlement 3
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
ECOLO Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 2
Agalev Anders Gaan Leven 1
ARC - Regenboogfractie in het Europees Parlement 1
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
VU Volksunie 1
DR - Technische Fractie Europees Rechts 1
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
VI. Blok Vlaams Blok 1

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Download en deel
Deze grafiek downloaden