Resultaten per nationale partij: 2009-2014 België - Duitstalig kiescollege - Definitieve resultaten

Stempercentage voor nationale partijen
Nationale partijen Percentage van de stemmen
CSP - Christeliche soziale Partei 32,25%
PFF - Partei für Freiheit und Fortschritt 20,37%
ecolo (G) - ecolo (G) 15,58%
SP - Sozialdemokratischen Partei Ostbelgiëns 14,63%
Andere partijen D. - Andere partijen Duitstalig kiescollege 17,17%

Zetels per politieke fractie: 2009-2014 België - Duitstalig kiescollege - Constituerende vergadering

Zetels per politieke fractie
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
EVP 1

Politieke fracties in het Europees Parlement

  • EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
  • S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
  • ALDE - Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
  • Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
  • ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
  • GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
  • EFD - Europa van vrijheid en democratie
  • NI - Niet-fractiegebonden leden

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Splitsing in nationale partijen en politieke fracties: 2009-2014 België - Duitstalig kiescollege - Constituerende vergadering

Samenstelling van nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) 1
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
CSP Christeliche soziale Partei 1

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Download en deel
Deze grafiek downloaden