Zetels per politieke fractie: 1999-2004 België - Franstalig kiescollege - Uittredend Parlement

Zetels per politieke fractie
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
PSE 3
Verts/ALE 3
ELDR 2
EVP-ED 2

Politieke fracties in het Europees Parlement

  • EVP-ED - Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten
  • PSE - Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement
  • ELDR - Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij
  • GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
  • Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
  • UEN - Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten
  • EDD - Fractie Europa van Democratieën in Diversiteit
  • NI - Niet-fractiegebonden leden

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Splitsing in nationale partijen en politieke fracties: 1999-2004 België - Franstalig kiescollege - Uittredend Parlement

Samenstelling van nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
PSE - Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement 3
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
PS Parti Socialiste 3
Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 3
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
ECOLO Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 3
EVP-ED - Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten 2
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
cdH Centre Démocrate Humaniste 1
MCC Mouvement des Citoyens pour le Changement 1
ELDR - Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij 2
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
MR (prl) Parti Réformateur Liberal 2

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Download en deel
Deze grafiek downloaden