Zetels per politieke fractie: 1979-1984 België - Nederlandstalig kiescollege - Uittredend Parlement

Zetels per politieke fractie
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
S 3
CDI 1
L 2
PPE 7

Politieke fracties in het Europees Parlement

  • S - Socialistische Fractie
  • PPE - Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democratische Fractie)
  • ED - Europese Democratische Fractie
  • COM - Communistische Fractie en geestverwanten
  • L - Liberale en Democratische Fractie
  • DEP - Fractie van Europese democraten voor de vooruitgang
  • CDI - Fractie voor de technische coördinatie en de verdediging van de onafhankelijke groepering en leden
  • NI - Niet-fractiegebonden leden

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Splitsing in nationale partijen en politieke fracties: 1979-1984 België - Nederlandstalig kiescollege - Uittredend Parlement

Samenstelling van nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
PPE - Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democratische Fractie) 7
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
CVP-EVP Christelijke Volkspartij - Christen-Democratisch en Vlaams 7
S - Socialistische Fractie 3
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
SP Socialistische Partij 3
L - Liberale en Democratische Fractie 2
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
PVV-ELD Partij voor Vrijheid en Vooruitgang-Open Vlaamse Liberalen en Democraten 2
CDI - Fractie voor de technische coördinatie en de verdediging van de onafhankelijke groepering en leden 1
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
V.U Volksunie 1

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Download en deel
Deze grafiek downloaden