Zetels per politieke fractie: 1994-1999 België - Nederlandstalig kiescollege - Uittredend Parlement

Zetels per politieke fractie
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
PSE 3
V 1
ELDR 3
ARE 1
PPE 4
NI 2

Politieke fracties in het Europees Parlement

  • PSE - Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten
  • PPE - Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democratische Fractie)
  • ELDR - Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij
  • GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
  • UPE - Fractie Unie voor Europa
  • V - Fractie De Groenen in het Europees Parlement
  • ARE - Fractie Europese Radicale Alliantie
  • I-EDN - Fractie van onafhankelijken voor het Europa van de Nationale Staten
  • NI - Niet-fractiegebonden leden

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Splitsing in nationale partijen en politieke fracties: 1994-1999 België - Nederlandstalig kiescollege - Uittredend Parlement

Samenstelling van nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
PPE - Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democratische Fractie) 4
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
CVP Christelijke Volkspartij 4
PSE - Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten 3
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
SP Socialistische Partij 3
ELDR - Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij 3
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
VLD Vlaamse Liberalen Demokraten 3
V - Fractie De Groenen in het Europees Parlement 1
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
Agalev Anders gaan leven 1
ARE - Fractie Europese Radicale Alliantie 1
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
VU Volksunie 1
NI - Niet-fractiegebonden leden 2
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
Vl.Blok Vlaams Blok 2

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Download en deel
Deze grafiek downloaden