17-06-2019 - 16:13
Alle tijdstippen zijn in GMT+2

Resultaten per nationale partij: 2019-2024 Luxemburg - Officiële resultaten

Stempercentage voor nationale partijen
Nationale partijen Percentage van de stemmen
DP/PD - Demokratesch Partei/Parti démocratique 21,43%
CSV/PCS - Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei/Parti populaire chrétien-social 21,10%
Déi Gréng/Les Verts - Déi Gréng/Les Verts 18,91%
LSAP/POSL - Lëtzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei/Parti ouvrier socialiste luxembourgeois 12,21%
ADR/PADR - Alternativ Demokratesch Reformpartei/Parti alternatif et démocratique de réformes 10,03%
Piraten/Parti pirate - Piratepartei/Parti pirate 7,70%
Déi Lénk/La gauche - Déi Lénk/La gauche 4,84%
Volt/Volt Europe - Volt 2,11%
KPL/PCL - Kommunistesch Partei vu Lëtzebuerg/Parti Communiste Luxembourgeois 1,14%
Déi Konservativ/Les Conservateurs - Déi Konservativ/Les Conservateurs 0,53%
02-07-2019 - 10:00
Alle tijdstippen zijn in GMT+2

Zetels per politieke fractie: 2019-2024 Luxemburg - Constituerende vergadering

Zetels per politieke fractie
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
S&D 1
Groenen/EVA 1
Renew Europe 2
EVP 2

Politieke fracties in het Europees Parlement

  • EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
  • S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
  • ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
  • Groenen/EVA - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
  • ID - Identiteit en Democratie
  • NI - Niet-fractiegebonden leden

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

02-07-2019 - 10:00
Alle tijdstippen zijn in GMT+2

Splitsing in nationale partijen en politieke fracties: 2019-2024 Luxemburg - Constituerende vergadering

Samenstelling van nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) 2
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
CSV/PCS Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei/Parti populaire chrétien-social 2
Renew Europe - Renew Europe group 2
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
DP/PD Demokratesch Partei/Parti démocratique 2
S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement 1
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
LSAP/POSL Lëtzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei/Parti ouvrier socialiste luxembourgeois 1
Groenen/EVA - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 1
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
Déi Gréng/Les Verts Déi Gréng/Les Verts 1

Déi Gréng/Les Verts > Groenen/EVA: METZ Tilly

LSAP/POSL > S&D: SCHMIT Nicolas

DP/PD > Renew Europe: GOERENS Charles, SEMEDO Monica

CSV/PCS > EVP: HANSEN Christophe, WISELER-LIMA Isabel

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

02-07-2019 - 16:25
Alle tijdstippen zijn in GMT+2

Genderverdeling van Europarlementariërs per jaar Luxemburg - Constituerende vergadering

Nationale en Europese gender-verdeling van Europarlementariërs per jaar
Luxemburg Europese Unie
Jaar Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen
1979 17% 83% 16% 84%
1984 50% 50% 18% 82%
1989 50% 50% 19% 81%
1994 50% 50% 26% 74%
1999 33% 67% 30% 70%
2004 50% 50% 31% 69%
2009 17% 83% 35% 65%
2014 33% 67% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%
17-06-2019 - 16:13
Alle tijdstippen zijn in GMT+2

Opkomst per jaar Luxemburg - Definitieve resultaten

Nationale en Europese opkomst per jaar, in procentpunten
Jaar Luxemburg Europese Unie
1979 88,91% 61,99%
1984 88,79% 58,98%
1989 87,39% 58,41%
1994 88,55% 56,67%
1999 87,27% 49,51%
2004 91,35% 45,47%
2009 90,76% 42,97%
2014 85,55% 42,61%
2019 84,24% 50,66%
Download en deel
Deze grafiek downloaden