Zetels per politieke fractie: 2014-2019 Nederland - Uittredend Parlement

Zetels per politieke fractie
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
GUE/NGL 3
S&D 3
Groenen/EVA 2
ALDE 7
EVP 5
ECR 2
ENV 4

Politieke fracties in het Europees Parlement

  • EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
  • S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
  • ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
  • ALDE - Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
  • GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
  • Groenen/EVA - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
  • EFDD - Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie
  • ENV - Fractie Europa van Naties en Vrijheid
  • NI - Niet-fractiegebonden leden

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Splitsing in nationale partijen en politieke fracties: 2014-2019 Nederland - Uittredend Parlement

Samenstelling van nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
ALDE - Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa 7
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 3
D66 Democraten 66 4
EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) 5
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
CDA Christen-Democratisch Appèl 5
ENV - Fractie Europa van Naties en Vrijheid 4
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
PVV Partij voor de Vrijheid 4
S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement 3
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
PvdA Partij van de Arbeid 3
GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links 3
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
PvdD Partij voor de Dieren 1
SP Socialistische Partij 2
ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers 2
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
CU ChristenUnie 1
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij 1
Groenen/EVA - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 2
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
GL Groenlinks 2

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Download en deel
Deze grafiek downloaden