Resultaten per nationale partij: 2009-2014 Verenigd Koninkrijk - Groot-Brittannië - Definitieve resultaten

Stempercentage voor nationale partijen
Nationale partijen Percentage van de stemmen
Cons. - Conservative Party  27,70%
UKIP - UK Independence Party 16,50%
Lab. - Labour Party 15,70%
LD - Liberal Democrats  13,70%
GP - Green Party of England and Wales 8,38%
BNP - British National Party 6,20%
SNP - Scottish National Party 2,10%
PC - Plaid Cymru 0,78%
Andere partijen GB - Andere partijen Groot-Brittannië 8,94%

Zetels per politieke fractie: 2009-2014 Verenigd Koninkrijk - Groot-Brittannië - Constituerende vergadering

Zetels per politieke fractie
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
S&D 13
Verts/ALE 5
ALDE 11
ECR 24
EFD 13
NI 3

Politieke fracties in het Europees Parlement

  • EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
  • S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
  • ALDE - Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
  • Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
  • ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
  • GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
  • EFD - Europa van vrijheid en democratie
  • NI - Niet-fractiegebonden leden

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Splitsing in nationale partijen en politieke fracties: 2009-2014 Verenigd Koninkrijk - Groot-Brittannië - Constituerende vergadering

Samenstelling van nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers 24
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
Cons. Conservative Party  24
S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement 13
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
Lab. Labour Party 13
EFD - Europa van vrijheid en democratie 13
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
UKIP UK Independence Party 13
ALDE - Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa 11
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
LD Liberal Democrats  11
Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 5
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
SNP Scottish National Party 2
GP Green Party of England and Wales 2
PC Plaid Cymru 1
NI - Niet-fractiegebonden leden 3
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
Cons. Conservative Party  1
BNP British National Party 2

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Download en deel
Deze grafiek downloaden