Europees Parlement: 2009-2014 Constituerende vergadering

Verdeling van politieke fracties in het Europees Parlement
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels % van de zetels
EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) 265 36,01%
S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement 184 25,00%
ALDE - Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa 84 11,41%
Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 55 7,47%
ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers 54 7,34%
GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links 35 4,76%
EFD - Europa van vrijheid en democratie 32 4,35%
NI - Niet-fractiegebonden leden 27 3,67%

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Download en deel
Deze grafiek downloaden