Europees Parlement: 2014-2019 Constituerende vergadering

Verdeling van politieke fracties in het Europees Parlement
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels % van de zetels
EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) 221 29,43%
S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement 191 25,43%
ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers 70 9,32%
ALDE - Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa 67 8,92%
GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links 52 6,92%
Groenen/EVA - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 50 6,66%
EFDD - Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie 48 6,39%
NI - Niet-fractiegebonden leden 52 6,92%

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Download en deel
Deze grafiek downloaden