Europees Parlement: 2014-2019 Uittredend Parlement

Verdeling van politieke fracties in het Europees Parlement
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels % van de zetels
EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) 216 28,84%
S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement 185 24,70%
ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers 77 10,28%
ALDE - Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa 69 9,21%
GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links 52 6,94%
Groenen/EVA - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 52 6,94%
EFDD - Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie 42 5,61%
ENV - Fractie Europa van Naties en Vrijheid 36 4,81%
NI - Niet-fractiegebonden leden 20 2,67%

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Download en deel
Deze grafiek downloaden