02-07-2019 - 10:00
Alle tijdstippen zijn in GMT+2

Europees Parlement: 2019-2024 Constituerende vergadering

Verdeling van politieke fracties in het Europees Parlement
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels % van de zetels
EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) 182 24,23%
S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement 154 20,51%
Renew Europe - Renew Europe group 108 14,38%
Groenen/EVA - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 74 9,85%
ID - Identiteit en Democratie 73 9,72%
ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers 62 8,26%
GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links 41 5,46%
NI - Niet-fractiegebonden leden 57 7,59%

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Download en deel
Deze grafiek downloaden