Posiedzenie inauguracyjne - 2019.10.23

2019.07.02 - 10:00
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Parlament Europejski 2019–2024 Posiedzenie inauguracyjne

Grupy polityczne Mandaty
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 182
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 154
Renew Europe - Renew Europe group 108
Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 74
ID - Identity and Democracy 73
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 62
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 41
NI - Niezrzeszeni 57
Mandaty

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
  • S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
  • EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
  • Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
  • ID - Identity and Democracy
  • NI - Niezrzeszeni

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Źródło: Parlament Europejski we współpracy z Kantar

Austria

Typy wyników:

Szacunki: Zestawienie dostępnych krajowych danych szacunkowych lub sondażowych, opublikowanych w danym państwie członkowskim po zakończeniu głosowania, sporządzone przez Kantar w oparciu o sprawdzone i wiarygodne krajowe instytuty sondaży.

Prognoza: Prognoza Parlamentu Europejskiego przedstawia jego przewidywany skład wynikający z wyborów, ustalony przez Kantar jako podsumowanie dostępnych wyników, szacunków lub danych wyborczych publikowanych w państwach członkowskich po zakończeniu głosowania. Prognoza opiera się na strukturze ustępującego Parlamentu bez wpływu na skład Parlamentu nowo wybranego.

Wstępne: Skład Parlamentu Europejskiego (oparty na strukturze ustępującego) określony na podstawie dostępnych tymczasowych lub ostatecznych wyników krajowych opublikowanych po zakończeniu głosowania we wszystkich państwach członkowskich.

Wstępne wyniki: Pierwsze wyniki przedstawione przez oficjalny organ wyborczy państwa członkowskiego na podstawie odsetka policzonych głosów.

Wyniki końcowe: Wyniki opublikowane przez oficjalny organ wyborczy państwa członkowskiego po przeliczeniu wszystkich głosów.

Oficjalne wyniki: Ostateczne wyniki ogłoszone przez oficjalny organ wyborczy państwa członkowskiego i zatwierdzone przez krajową władzę ustawodawczą.

Posiedzenie inauguracyjne: Wyniki ogłoszone oficjalnie przez nowo wybrany Parlament Europejski po weryfikacji kryteriów, które muszą spełnić posłowie.

Źródło: Parlament Europejski we współpracy z Kantar

2019.10.22 - 11:30
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Frekwencja według kraju Wyniki końcowe

Frekwencja według krajów (w punktach procentowych)
Kraj Wartość procentowa (%)
Unia Europejska 50,66%
Austria 59,80%
Belgia 88,47%
Bułgaria 32,64%
Chorwacja 29,85%
Cypr 44,99%
Czechy 28,72%
Dania 66,08%
Estonia 37,60%
Finlandia 40,80%
Francja 50,12%
Grecja 58,69%
Hiszpania 60,73%
Holandia 41,93%
Irlandia 49,70%
Litwa 53,48%
Luksemburg 84,24%
Łotwa 33,53%
Malta 72,70%
Niemcy 61,38%
Polska 45,68%
Portugalia 30,75%
Rumunia 51,20%
Słowacja 22,74%
Słowenia 28,89%
Szwecja 55,27%
Węgry 43,36%
Wielka Brytania 37,18%
Włochy 54,50%
Zobacz wszystkie szczegóły

Źródło: Parlament Europejski we współpracy z Kantar

Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres