2019.10.22 - 11:30
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Frekwencja według roku Wyniki końcowe

Frekwencja w Unii Europejskiej według roku (w punktach procentowych)
Rok Unia Europejska
2004 45,47%
2009 42,97%
2014 42,61%
2019 50,66%
2019.10.22 - 11:30
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Frekwencja według kraju (%) Wyniki końcowe

Frekwencja w Unii Europejskiej według krajów i roku (w punktach procentowych)
Kraj 1979 1981 1984 1987 1989 1994 1995 1996 1999 2004 2007 2009 2013 2014 2019
Belgia 91,36 92,09 90,73 90,66 91,05 90,81 90,39 89,64 88,47
Dania 47,82 52,38 46,17 52,92 50,46 47,89 59,54 56,32 66,08
Niemcy 65,73 56,76 62,28 60,02 45,19 43,00 43,27 48,10 61,38
Irlandia 63,61 47,56 68,28 43,98 50,21 58,58 58,64 52,44 49,70
Francja 60,71 56,72 48,80 52,71 46,76 42,76 40,63 42,43 50,12
Włochy 85,65 82,47 81,07 73,60 69,76 71,72 66,47 57,22 54,50
Luksemburg 88,91 88,79 87,39 88,55 87,27 91,35 90,76 85,55 84,24
Holandia 58,12 50,88 47,48 35,69 30,02 39,26 36,75 37,32 41,93
Wielka Brytania 32,35 32,57 36,37 36,43 24,00 38,52 34,70 35,60 37,18
Grecja 81,48 80,59 80,03 73,18 70,25 63,22 52,54 59,97 58,69
Hiszpania 68,52 54,71 59,14 63,05 45,14 44,87 43,81 60,73
Portugalia 72,42 51,10 35,54 39,93 38,60 36,77 33,67 30,75
Szwecja 41,63 38,84 37,85 45,53 51,07 55,27
Austria 67,73 49,40 42,43 45,97 45,39 59,80
Finlandia 57,60 30,14 39,43 38,60 39,10 40,80
Czechy 28,30 28,22 18,20 28,72
Estonia 26,83 43,90 36,52 37,60
Cypr 72,50 59,40 43,97 44,99
Litwa 48,38 20,98 47,35 53,48
Łotwa 41,34 53,70 30,24 33,53
Węgry 38,50 36,31 28,97 43,36
Malta 82,39 78,79 74,80 72,70
Polska 20,87 24,53 23,83 45,68
Słowenia 28,35 28,37 24,55 28,89
Słowacja 16,97 19,64 13,05 22,74
Bułgaria 29,22 38,99 35,84 32,64
Rumunia 29,47 27,67 32,44 51,20
Chorwacja 20,84 25,24 29,85
Łącznie w UE 61,99 58,98 58,41 56,67 49,51 45,47 42,97 42,61 50,66
Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres