Mandaty według grupy politycznej i kraju: 1979–1984 Ustępujący parlament

Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj Mandaty Mandaty
Belgia 7 10 4 2 1 24
Dania 4 1 2 1 3 1 4 16
Francja 23 9 19 15 15 81
Grecja 10 8 4 2 24
Holandia 9 10 4 2 25
Irlandia 4 4 1 5 1 15
Luksemburg 1 3 2 6
Niemcy 35 42 4 81
Wielka Brytania 17 61 1 1 1 81
Włochy 14 30 24 5 4 4 81
Unia Europejska 124 117 63 48 38 22 12 10 434

Mandaty według grupy politycznej i kraju: 1979–1984 Ustępujący parlament

Rozmieszczenie wybranych grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj Mandaty