Mandaty według grupy politycznej i kraju: 1984–1989 Ustępujący parlament

Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj Mandaty Mandaty
Belgia 8 6 5 4 1 24
Dania 3 1 4 2 2 4 16
Francja 20 8 10 13 20 9 1 81
Grecja 10 8 4 1 1 24
Hiszpania 29 1 17 3 2 1 7 60
Holandia 9 8 5 2 1 25
Irlandia 6 1 8 15
Luksemburg 2 3 1 6
Niemcy 33 41 7 81
Portugalia 7 4 3 10 24
Wielka Brytania 33 45 1 1 1 81
Włochy 12 27 26 6 2 5 3 81
Unia Europejska 166 113 66 48 45 30 20 16 14 518

Mandaty według grupy politycznej i kraju: 1984–1989 Ustępujący parlament

Rozmieszczenie wybranych grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj Mandaty