Mandaty według grupy politycznej i kraju: 1989–1994 Ustępujący parlament

Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj Mandaty Mandaty
Belgia 8 7 4 3 1 1 24
Dania 3 4 2 1 4 2 16
Francja 21 12 9 8 11 1 7 9 3 81
Grecja 9 10 1 3 1 24
Hiszpania 27 17 5 1 2 3 5 60
Holandia 8 10 4 2 1 25
Irlandia 1 4 2 6 1 1 15
Luksemburg 2 3 1 6
Niemcy 31 32 5 6 1 2 4 81
Portugalia 8 3 9 1 3 24
Wielka Brytania 46 33 1 1 81
Włochy 34 27 4 6 1 9 81
Unia Europejska 198 162 45 27 20 14 13 12 27 518

Mandaty według grupy politycznej i kraju: 1989–1994 Ustępujący parlament

Rozmieszczenie wybranych grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj Mandaty