Mandaty według grupy politycznej i kraju: 1994–1999 Posiedzenie inauguracyjne

Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj Mandaty Mandaty
Belgia 6 7 6 2 1 3 25
Dania 3 3 5 1 4 16
Francja 15 13 1 7 14 13 13 11 87
Grecja 10 9 4 2 25
Hiszpania 22 30 2 9 1 64
Holandia 8 10 10 1 2 31
Irlandia 1 4 1 7 2 15
Luksemburg 2 2 1 1 6
Niemcy 40 47 12 99
Portugalia 10 9 3 3 25
Wielka Brytania 63 19 2 2 1 87
Włochy 18 12 7 5 27 4 2 12 87
Unia Europejska 198 156 44 28 27 26 23 19 19 27 567

Mandaty według grupy politycznej i kraju: 1994–1999 Posiedzenie inauguracyjne

Rozmieszczenie wybranych grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj Mandaty