Mandaty według grupy politycznej i kraju: 1994–1999 Ustępujący parlament

Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj Mandaty Mandaty
Austria 6 7 1 1 6 21
Belgia 6 7 6 2 1 3 25
Dania 4 3 5 4 16
Finlandia 4 4 5 2 1 16
Francja 16 13 1 7 17 12 8 13 87
Grecja 10 9 4 2 25
Hiszpania 21 29 2 9 3 64
Holandia 7 9 10 2 1 2 31
Irlandia 1 4 1 7 2 15
Luksemburg 2 2 1 1 6
Niemcy 40 47 12 99
Portugalia 10 9 3 3 25
Szwecja 7 5 3 3 4 22
Wielka Brytania 61 17 3 1 1 2 1 1 87
Włochy 19 36 4 5 3 3 2 15 87
Unia Europejska 214 201 42 34 34 27 21 15 38 626

Mandaty według grupy politycznej i kraju: 1994–1999 Ustępujący parlament

Rozmieszczenie wybranych grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj Mandaty