Mandaty według grupy politycznej i kraju: 1999–2004 Ustępujący parlament

Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj Mandaty Mandaty
Austria 7 6 2 6 21
Belgia 5 6 5 6 3 25
Cypr 2 1 1 2 6
Czechy 13 7 1 3 24
Dania 1 2 6 3 1 3 16
Estonia 2 1 2 1 6
Finlandia 5 3 5 1 2 16
Francja 21 18 1 15 9 4 9 10 87
Grecja 9 9 7 25
Hiszpania 28 24 2 4 5 1 64
Holandia 9 6 8 1 4 3 31
Irlandia 5 1 1 2 6 15
Litwa 3 5 5 13
Luksemburg 2 2 1 1 6
Łotwa 5 1 2 1 9
Malta 3 2 5
Niemcy 53 35 7 4 99
Polska 13 27 4 10 54
Portugalia 9 12 2 2 25
Słowacja 7 2 1 1 1 2 14
Słowenia 3 1 3 7
Szwecja 7 6 4 3 2 22
Węgry 12 10 2 24
Wielka Brytania 37 29 11 6 3 1 87
Włochy 34 16 8 6 2 10 11 87
Unia Europejska 295 232 67 55 47 30 18 44 788

Mandaty według grupy politycznej i kraju: 1999–2004 Ustępujący parlament

Rozmieszczenie wybranych grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj Mandaty