Mandaty według grupy politycznej i kraju: 2009–2014 Ustępujący parlament

Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj Mandaty Mandaty
Austria 6 5 2 6 19
Belgia 4 4 5 4 1 1 1 20
Bułgaria 7 4 5 1 1 18
Chorwacja 5 5 1 1 12
Cypr 2 2 2 6
Czechy 2 7 9 4 22
Dania 1 5 3 1 1 1 1 13
Estonia 1 1 3 1 6
Finlandia 4 2 4 2 1 13
Francja 30 14 6 15 5 1 3 74
Grecja 7 8 1 1 3 2 22
Hiszpania 25 23 2 2 1 1 54
Holandia 5 3 6 3 1 2 1 5 26
Irlandia 4 2 4 1 1 12
Litwa 4 3 2 1 2 12
Luksemburg 3 1 1 1 6
Łotwa 4 1 1 1 1 1 9
Malta 2 4 6
Niemcy 42 23 12 14 8 99
Polska 28 7 12 4 51
Portugalia 10 7 1 4 22
Rumunia 14 11 5 3 33
Słowacja 6 5 1 1 13
Słowenia 4 2 2 8
Szwecja 5 6 4 4 1 20
Węgry 14 4 1 3 22
Wielka Brytania 13 12 5 27 1 8 7 73
Włochy 34 23 4 2 8 2 73
Unia Europejska 273 195 83 57 57 35 31 33 764

Mandaty według grupy politycznej i kraju: 2009–2014 Ustępujący parlament

Rozmieszczenie wybranych grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj Mandaty