Mandaty według grupy politycznej i kraju: 2014–2019 Ustępujący parlament

Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj Mandaty Mandaty
Austria 5 5 1 3 4 18
Belgia 4 4 4 6 2 1 21
Bułgaria 7 4 2 4 17
Chorwacja 5 2 1 2 1 11
Cypr 1 2 1 2 6
Czechy 7 4 2 4 3 1 21
Dania 1 3 3 3 1 1 1 13
Estonia 1 1 3 1 6
Finlandia 3 2 2 4 1 1 13
Francja 20 12 7 5 6 6 15 3 74
Grecja 5 4 1 6 5 21
Hiszpania 17 14 8 10 5 54
Holandia 5 3 2 7 3 2 4 26
Irlandia 4 1 1 1 4 11
Litwa 3 2 1 3 1 1 11
Luksemburg 3 1 1 1 6
Łotwa 4 1 1 1 1 8
Malta 3 3 6
Niemcy 34 27 6 4 8 13 1 1 2 96
Polska 22 5 19 1 2 2 51
Portugalia 8 8 1 4 21
Rumunia 13 13 2 3 1 32
Słowacja 6 4 3 13
Słowenia 5 1 1 1 8
Szwecja 4 6 2 3 1 4 20
Węgry 12 4 2 3 21
Wielka Brytania 2 18 19 1 1 6 18 3 3 71
Włochy 12 31 5 1 3 1 14 6 73
Unia Europejska 216 185 77 69 52 52 42 36 20 749

Mandaty według grupy politycznej i kraju: 2014–2019 Ustępujący parlament

Rozmieszczenie wybranych grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj Mandaty