2019.07.02 - 10:00
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Mandaty według grupy politycznej i kraju: 2019–2024 Posiedzenie inauguracyjne

Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj Mandaty Mandaty
Austria 7 5 1 2 3 18
Belgia 4 3 3 4 1 3 3 21
Bułgaria 7 5 2 3 17
Chorwacja 4 3 1 1 2 11
Cypr 2 2 2 6
Czechy 5 4 6 1 3 2 21
Dania 1 3 5 1 2 1 13
Estonia 2 3 1 6
Finlandia 3 2 3 1 2 2 13
Francja 8 5 21 6 12 22 74
Grecja 8 2 1 6 4 21
Hiszpania 12 20 3 8 6 2 3 54
Holandia 6 6 4 6 1 3 26
Irlandia 4 1 4 2 11
Litwa 4 2 1 2 2 11
Luksemburg 2 1 2 1 6
Łotwa 2 2 2 1 1 8
Malta 2 4 6
Niemcy 29 16 1 7 6 25 11 1 96
Polska 17 8 26 51
Portugalia 7 9 4 1 21
Rumunia 14 10 8 32
Słowacja 4 3 2 2 2 13
Słowenia 4 2 2 8
Szwecja 6 5 3 3 1 2 20
Węgry 13 5 2 1 21
Wielka Brytania 10 4 17 1 11 30 73
Włochy 7 19 5 28 14 73
Unia Europejska 182 154 62 108 41 74 73 57 751

Mandaty według grupy politycznej i kraju: 2019–2024 Posiedzenie inauguracyjne

Rozmieszczenie wybranych grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj Mandaty