Narzędzie porównawcze

Typy wyników:

Szacunki: Zestawienie dostępnych krajowych danych szacunkowych lub sondażowych, opublikowanych w danym państwie członkowskim po zakończeniu głosowania, sporządzone przez Kantar w oparciu o sprawdzone i wiarygodne krajowe instytuty sondaży.

Prognoza: Prognoza Parlamentu Europejskiego przedstawia jego przewidywany skład wynikający z wyborów, ustalony przez Kantar jako podsumowanie dostępnych wyników, szacunków lub danych wyborczych publikowanych w państwach członkowskich po zakończeniu głosowania. Prognoza opiera się na strukturze ustępującego Parlamentu bez wpływu na skład Parlamentu nowo wybranego.

Wstępne: Skład Parlamentu Europejskiego (oparty na strukturze ustępującego) określony na podstawie dostępnych tymczasowych lub ostatecznych wyników krajowych opublikowanych po zakończeniu głosowania we wszystkich państwach członkowskich.

Wstępne wyniki: Pierwsze wyniki przedstawione przez oficjalny organ wyborczy państwa członkowskiego na podstawie odsetka policzonych głosów.

Wyniki końcowe: Wyniki opublikowane przez oficjalny organ wyborczy państwa członkowskiego po przeliczeniu wszystkich głosów.

Oficjalne wyniki: Ostateczne wyniki ogłoszone przez oficjalny organ wyborczy państwa członkowskiego i zatwierdzone przez krajową władzę ustawodawczą.

Posiedzenie inauguracyjne: Wyniki ogłoszone oficjalnie przez nowo wybrany Parlament Europejski po weryfikacji kryteriów, które muszą spełnić posłowie.

Ustępujący parlament: Skład Parlamentu Europejskiego wg sytuacji na ostatnim posiedzeniu mijającej kadencji.

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Źródło: Parlament Europejski we współpracy z Kantar

Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres