Stwórz swój widget

  • Wybierz swoje wyniki
  • Podgląd
  • Kod osadzania
  • 1/3
Wybierz swoje wyniki
Wybierz domyślny kraj
Podgląd
Kopiuj swój kod

Wszystkie wyniki dostępne na portalu są zawarte w widgecie dostępnym na tej stronie. Widget wyświetla wyniki wyborów europejskich w prostym formacie, który można łatwo osadzić na innych stronach internetowych. Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w formularzu dostępnym poniżej. Użytkownik może wybrać kilka opcji w celu dostosowania widgetu, aby ostatecznie uzyskać kod do osadzenia na własnej stronie internetowej lub platformie. Można wybrać zarówno wyświetlanie tylko „wyników europejskich”, jak i „europejskich z krajowymi”. W zależności od dokonanego wyboru wyświetlane będą różne grafiki. Wyniki wyborów z 2019 r. zostaną zintegrowane z widgetem automatycznie, gdy tylko pierwsze z nich pojawią się na stronie internetowej.