Unia Europejska

Parlament Europejski: 2014–2019 Ustępujący parlament

Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty % mandatów
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 216 28,84%
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 185 24,70%
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 77 10,28%
ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 69 9,21%
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 52 6,94%
Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 52 6,94%
EFDD - Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej 42 5,61%
ENW - Grupa Europa Narodów i Wolności 36 4,81%
NI - Niezrzeszeni 20 2,67%

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

2019.07.08 - 12:11
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Równowaga płci posłów do Parlamentu Europejskiego według roku Posiedzenie inauguracyjne

Równowaga płci posłów do Parlamentu Europejskiego według roku
Unia Europejska
Rok Kobiety Mężczyźni
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%
2019.10.22 - 11:30
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Frekwencja według roku Wyniki końcowe

Frekwencja w Unii Europejskiej według roku (w punktach procentowych)
Rok Unia Europejska
2004 45,47%
2009 42,97%
2014 42,61%
2019 50,66%