Unia Europejska

Parlament Europejski: 1989–1994 Ustępujący parlament

Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty % mandatów
S - Grupa Socjalistów 198 38,22%
PPE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 162 31,27%
LDR - Grupa Liberalna, Demokratyczna i Reformatorska 45 8,69%
V - Grupa Zielonych w Parlamencie Europejskim 27 5,21%
RDE - Grupa Europejskiego Sojuszu Demokratycznego 20 3,86%
ARC - Grupa Tecza w Parlamencie Europejskim 14 2,70%
CG - Unia Lewicowa 13 2,51%
DR - Grupa Techniczna Prawicy Europejskiej 12 2,32%
NI - Niezrzeszeni 27 5,21%

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

2019.07.08 - 12:11
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Równowaga płci posłów do Parlamentu Europejskiego według roku Posiedzenie inauguracyjne

Równowaga płci posłów do Parlamentu Europejskiego według roku
Unia Europejska
Rok Kobiety Mężczyźni
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%
2019.10.22 - 11:30
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Frekwencja według roku Wyniki końcowe

Frekwencja w Unii Europejskiej według roku (w punktach procentowych)
Rok Unia Europejska
2004 45,47%
2009 42,97%
2014 42,61%
2019 50,66%