Unia Europejska

Parlament Europejski: 1999–2004 Posiedzenie inauguracyjne

Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty % mandatów
PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów 232 37,06%
PSE - Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów 180 28,75%
ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform 50 7,99%
Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 48 7,67%
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 42 6,71%
UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów 31 4,95%
TDI - Techniczna grupa niezaleznych poslów – grupa mieszana 18 2,88%
EDD - Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności 16 2,56%
NI - Niezrzeszeni 9 1,00%

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

2019.07.08 - 12:11
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Równowaga płci posłów do Parlamentu Europejskiego według roku Posiedzenie inauguracyjne

Równowaga płci posłów do Parlamentu Europejskiego według roku
Unia Europejska
Rok Kobiety Mężczyźni
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%
2019.10.22 - 11:30
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Frekwencja według roku Wyniki końcowe

Frekwencja w Unii Europejskiej według roku (w punktach procentowych)
Rok Unia Europejska
2004 45,47%
2009 42,97%
2014 42,61%
2019 50,66%