Belgia

2019.06.14 - 10:07
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Wyniki według partii krajowych: 2019–2024 Belgia - Oficjalne wyniki

Odsetek głosów dla partii krajowych
Partie krajowe Odsetek głosów
N-VA - Nieuw-Vlaamse Alliantie 13,73%
VI.Belang - Vlaams Belang 11,68%
PS - Parti Socialiste 10,19%
Open VLD - Open Vlaamse Liberalen en Democraten 9,76%
CD&V - Christen-Democratisch & Vlaams 8,90%
ECOLO - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 7,60%
Groen - Groen 7,57%
MR - Mouvement Réformateur 7,36%
sp.a - Socialistische Partij - Anders 6,25%
PTB-PVDA - Parti du Travail de Belgique 5,57%
cdH - Centre Démocrate Humaniste 3,41%
PVDA-PTB - Partij van de Arbeid van België 3,03%
DéFI - Démocrate Fédéraliste Indépendant 2,26%
PP - Parti Populaire 1,78%
CSP - Christlich Soziale Partei 0,22%
ECOLO (G.) - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (G.) 0,10%
ProDG - Pro deutschsprachige Gemeinschaft 0,08%
SP - Sozialistische Partei 0,07%
PFF - Partei für Freiheit und Fortschritt 0,07%
Inne partie F. - Inne partie z niderlandzkojęzycznego kolegium wyborczego 0,29%
Inne partie N. - Inne partie z niemieckojęzycznego kolegium wyborczego 0,08%
Inne partie W. - Inne partie z francuskojęzycznego kolegium wyborczego 0,00%
2019.07.02 - 10:00
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Mandaty według grup politycznych: 2019–2024 Belgia - Posiedzenie inauguracyjne

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
GUE/NGL 1
S&D 3
Zieloni/WSE 3
Renew Europe 4
EPL 4
EKR 3
ID 3

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
  • S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
  • EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
  • Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
  • ID - Identity and Democracy
  • NI - Niezrzeszeni

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

2019.07.02 - 10:00
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 2019–2024 Belgia - Posiedzenie inauguracyjne

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
CD&V Christen-Democratisch & Vlaams 2
cdH Centre Démocrate Humaniste 1
CSP Christlich Soziale Partei 1
Renew Europe - Renew Europe group 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Open VLD Open Vlaamse Liberalen en Democraten 2
MR Mouvement Réformateur 2
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
sp.a Socialistische Partij - Anders 1
PS Parti Socialiste 2
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 3
Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Groen Groen 1
ECOLO Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 2
ID - Identity and Democracy 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
VI.Belang Vlaams Belang 3
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PTB-PVDA Parti du Travail de Belgique 1

CD&V > EPL: FRANSSEN Cindy, PEETERS Kris

Groen > Zieloni/WSE: DE SUTTER Petra

N-VA > EKR: BOURGEOIS Geert, KANKO Assita, VAN OVERTVELDT Johan

sp.a > S&D: VAN BREMPT Kathleen

VI.Belang > ID: ANNEMANS Gerolf, DE MAN Filip, VANDENDRIESSCHE Tom

Open VLD > Renew Europe: VAUTMANS Hilde, VERHOFSTADT Guy

PS > S&D: ARENA Maria, TARABELLA Marc

MR > Renew Europe: CHASTEL Olivier, RIES Frédérique

cdH > EPL: LUTGEN Benoît

ECOLO > Zieloni/WSE: BRICMONT Saskia, LAMBERTS Philippe

PTB-PVDA > GUE/NGL: BOTENGA Marc

CSP > EPL: ARIMONT Pascal

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

2019.07.02 - 16:25
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Równowaga płci posłów do Parlamentu Europejskiego według roku Belgia - Posiedzenie inauguracyjne

Krajowa i europejska równowaga płci posłów do Parlamentu Europejskiego według roku
Belgia Unia Europejska
Rok Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
1979 8% 92% 16% 84%
1984 17% 83% 18% 82%
1989 17% 83% 19% 81%
1994 32% 68% 26% 74%
1999 28% 72% 30% 70%
2004 33% 67% 31% 69%
2009 36% 64% 35% 65%
2014 29% 71% 37% 63%
2019 38% 62% 41% 59%
2019.09.25 - 18:12
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Frekwencja według roku Belgia - Wyniki końcowe

Krajowa i europejska frekwencja według roku (w punktach procentowych)
Rok Belgia Unia Europejska
1979 91,36% 61,99%
1984 92,09% 58,98%
1989 90,73% 58,41%
1994 90,66% 56,67%
1999 91,05% 49,51%
2004 90,81% 45,47%
2009 90,39% 42,97%
2014 89,64% 42,61%
2019 88,47% 50,66%