Belgia - Niderlandzkojęzyczne kolegium wyborcze

Mandaty według grup politycznych: 1979–1984 Belgia - Niderlandzkojęzyczne kolegium wyborcze - Posiedzenie inauguracyjne

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
S 3
CDI 1
PPE 7
L 2

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • S - Grupa Socjalistów
  • PPE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci)
  • ED - Grupa Demokracji Europejskiej
  • COM - Grupa Komunistów i Sojuszników
  • L - Grupa Liberalna i Demokratyczna
  • DEP - Grupa Europejskich Postepowych Demokratów
  • CDI - Grupa Koordynacji Technicznej i Obrony Niezaleznych Grup i Deputowanych
  • NI - Niezrzeszeni

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 1979–1984 Belgia - Niderlandzkojęzyczne kolegium wyborcze - Posiedzenie inauguracyjne

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
PPE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 7
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
CVP-EVP Christelijke Volkspartij - Christen-Democratisch en Vlaams 7
S - Grupa Socjalistów 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
SP Socialistische Partij 3
L - Grupa Liberalna i Demokratyczna 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PVV-ELD Partij voor Vrijheid en Vooruitgang-Open Vlaamse Liberalen en Democraten 2
CDI - Grupa Koordynacji Technicznej i Obrony Niezaleznych Grup i Deputowanych 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
V.U Volksunie 1

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.