Belgia - Niderlandzkojęzyczne kolegium wyborcze

Mandaty według grup politycznych: 2004–2009 Belgia - Niderlandzkojęzyczne kolegium wyborcze - Ustępujący parlament

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
PSE 3
Verts/ALE 1
ALDE 3
EPL-ED 4
NI 3

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • EPL-ED - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
  • PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim
  • ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
  • UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów
  • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
  • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
  • IND/DEM - Grupa Niepodległość/Demokracja
  • NI - Niezrzeszeni

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 2004–2009 Belgia - Niderlandzkojęzyczne kolegium wyborcze - Ustępujący parlament

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
EPL-ED - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
CD&V Christen-Democratisch en Vlaams 3
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 1
PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
sp.a Socialistische Partij - Anders 3
ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
open VLD Vlaamse Liberalen en Democraten 3
Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Groen! Groen! 1
NI - Niezrzeszeni 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Vl. Belang Vlaams Belang 3

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.