Belgia - Niderlandzkojęzyczne kolegium wyborcze

Wyniki według partii krajowych: 2009–2014 Belgia - Niderlandzkojęzyczne kolegium wyborcze - Wyniki końcowe

Odsetek głosów dla partii krajowych
Partie krajowe Odsetek głosów
CD&V - Christen-Democratisch en Vlaams 23,26%
Open VLD - Vlaamse Liberalen en Democraten 20,56%
Vl. Belang - Vlaams Belang 15,88%
sp.a - Socialistische Partij - Anders 13,23%
N-VA - Nieuw-Vlaamse Alliantie 9,88%
Groen! - Groen! 7,90%
LDD - Lijst Dedecker 7,28%
Inne partie F. - Inne partie z niderlandzkojęzycznego kolegium wyborczego 2,01%

Mandaty według grup politycznych: 2009–2014 Belgia - Niderlandzkojęzyczne kolegium wyborcze - Posiedzenie inauguracyjne

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
S&D 2
Verts/ALE 2
ALDE 3
EPL 3
EKR 1
NI 2

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
  • S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
  • ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
  • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
  • EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
  • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
  • EFD - Europa Wolności i Demokracji
  • NI - Niezrzeszeni

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 2009–2014 Belgia - Niderlandzkojęzyczne kolegium wyborcze - Posiedzenie inauguracyjne

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
CD&V Christen-Democratisch en Vlaams 3
ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Open VLD Vlaamse Liberalen en Democraten 3
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
sp.a Socialistische Partij - Anders 2
Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Groen! Groen! 1
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 1
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
LDD Lijst Dedecker 1
NI - Niezrzeszeni 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Vl. Belang Vlaams Belang 2

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.