Dania

Mandaty według grup politycznych: 1984–1989 Dania - Ustępujący parlament

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
COM 2
S 3
ARC 4
L 2
PPE 1
ED 4

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • S - Grupa Socjalistów
  • PPE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci)
  • ED - Grupa Demokracji Europejskiej
  • COM - Grupa Komunistów i Sojuszników
  • L - Grupa Liberalna i Demokratyczna
  • RDE - Grupa Europejskiego Sojuszu Demokratycznego
  • ARC - Grupa Tecza: Federacja Europejskiej Lewicy Zielonej Alternatywy, Agelev-Ecolo, Dunskiego Ludowego Ruchu Przeciwko Czlonkostwu we Wspólnocie Europejskiej
  • DR - Grupa Prawicy Europejskiej
  • NI - Niezrzeszeni

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 1984–1989 Dania - Ustępujący parlament

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
ED - Grupa Demokracji Europejskiej 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
KF Konservative Folkeparti 4
ARC - Grupa Tecza: Federacja Europejskiej Lewicy Zielonej Alternatywy, Agelev-Ecolo, Dunskiego Ludowego Ruchu Przeciwko Czlonkostwu we Wspólnocie Europejskiej 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
FolkB Folkebevægelsen mod EU 4
S - Grupa Socjalistów 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
S Socialdemokratiet 3
COM - Grupa Komunistów i Sojuszników 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
SF Socialistisk Folkeparti 2
L - Grupa Liberalna i Demokratyczna 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
V Venstre 2
PPE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
CD Centrum-Demokraterne 1

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.