Malta

2019.05.29 - 16:46
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Wyniki według partii krajowych: 2019–2024 Malta - Oficjalne wyniki

Odsetek głosów dla partii krajowych
Partie krajowe Odsetek głosów
PL/MLP - Partit Laburista/Malta Labour Party 54,29%
PN/NP - Partit Nazzjonalista/Nationalist Party 37,90%
PD - Partit Demokratiku/Democratic Party 2,03%
AD/DA - Alternattiva Demokratika/Democratic Alternative 0,72%
Inne partie - Inne partie 5,06%
2019.07.02 - 10:00
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Mandaty według grup politycznych: 2019–2024 Malta - Posiedzenie inauguracyjne

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
S&D 4
EPL 2

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
  • S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
  • EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
  • Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
  • ID - Identity and Democracy
  • NI - Niezrzeszeni

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

2019.07.02 - 10:00
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 2019–2024 Malta - Posiedzenie inauguracyjne

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PL/MLP Partit Laburista/Malta Labour Party 4
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PN/NP Partit Nazzjonalista/Nationalist Party 2

PN/NP > EPL: CASA David, METSOLA Roberta

PL/MLP > S&D: AGIUS SALIBA Alex Matthew, CUTAJAR Josianne, DALLI Miriam, SANT Alfred

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

2019.07.02 - 16:25
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Równowaga płci posłów do Parlamentu Europejskiego według roku Malta - Posiedzenie inauguracyjne

Krajowa i europejska równowaga płci posłów do Parlamentu Europejskiego według roku
Malta Unia Europejska
Rok Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
2004 0% 100% 31% 69%
2009 0% 100% 35% 65%
2014 67% 33% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%
2019.05.27 - 10:18
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Frekwencja według roku Malta - Wyniki końcowe

Krajowa i europejska frekwencja według roku (w punktach procentowych)
Rok Malta Unia Europejska
2004 82,39% 45,47%
2009 78,79% 42,97%
2014 74,80% 42,61%
2019 72,70% 50,66%