Polska

Mandaty według grup politycznych: 2004–2009 Polska - Ustępujący parlament

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
PSE 9
ALDE 6
EPL-ED 15
IND/DEM 3
UEN 20
NI 1

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • EPL-ED - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
  • PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim
  • ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
  • UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów
  • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
  • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
  • IND/DEM - Grupa Niepodległość/Demokracja
  • NI - Niezrzeszeni

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 2004–2009 Polska - Ustępujący parlament

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów 20
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Ind Independent 1
PiS Prawo i Sprawiedliwość 8
NP Naprzód Polsko 5
Piast Piast 4
SO Samoobrona 2
EPL-ED - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów 15
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PO Platforma Obywatelska 13
PSL Polskie Stronnictwo Ludowe 1
Ind Independent 1
PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim 9
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Ind Independent 2
SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej 4
SdPL Socjaldemokracja Polska 2
UP Unia Pracy 1
ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 6
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Ind Independent 2
PD Partia Demokratyczna 4
IND/DEM - Grupa Niepodległość/Demokracja 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Ind Independent 2
LPR Liga Polskich Rodzin 1
NI - Niezrzeszeni 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
LPR Liga Polskich Rodzin 1

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.