Portugalia

2019.06.24 - 15:14
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Wyniki według partii krajowych: 2019–2024 Portugalia - Oficjalne wyniki

Odsetek głosów dla partii krajowych
Partie krajowe Odsetek głosów
PS - Partido Socialista 35,88%
PSD - Partido Social Democrata 23,56%
B.E. - Bloco de Esquerda 10,56%
CDU (PCP + PEV) - Coligação Democrática Unitária (Partido Comunista Português + Partido Ecologista os Verdes) 7,41%
CDS-PP - CDS - Partido Popular 6,65%
PAN - Pessoas–Animais–Natureza 5,46%
A - Aliança 2,00%
Inne partie - Inne partie 8,48%
2019.07.02 - 10:00
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Mandaty według grup politycznych: 2019–2024 Portugalia - Posiedzenie inauguracyjne

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
GUE/NGL 4
S&D 9
Zieloni/WSE 1
EPL 7

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
  • S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
  • EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
  • Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
  • ID - Identity and Democracy
  • NI - Niezrzeszeni

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

2019.07.02 - 10:00
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 2019–2024 Portugalia - Posiedzenie inauguracyjne

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 9
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PS Partido Socialista 9
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 7
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PSD Partido Social Democrata 6
CDS-PP CDS - Partido Popular 1
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
B.E. Bloco de Esquerda 2
CDU (PCP + PEV) Coligação Democrática Unitária (Partido Comunista Português + Partido Ecologista os Verdes) 2
Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PAN Pessoas–Animais–Natureza 1

B.E. > GUE/NGL: GUSMÃO José, MATIAS Marisa

CDU (PCP + PEV) > GUE/NGL: FERREIRA João, PEREIRA Sandra

PS > S&D: PIZARRO Manuel, ZORRINHO Carlos, CERDAS Sara, ESTRADA CARVALHAIS Isabel María, LEITÃO MARQUES Maria Manuel, MARQUES Margarida, MARQUES Pedro, SANTOS Isabel, SILVA PEREIRA Pedro

PSD > EPL: AMARO Álvaro, CARVALHO Maria da Graça, FERNANDES José Manuel, MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia Sofia, PEREIRA Lídia, RANGEL Paulo

CDS-PP > EPL: MELO Nuno

PAN > Zieloni/WSE: GUERREIRO Francisco

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

2019.07.02 - 16:25
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Równowaga płci posłów do Parlamentu Europejskiego według roku Portugalia - Posiedzenie inauguracyjne

Krajowa i europejska równowaga płci posłów do Parlamentu Europejskiego według roku
Portugalia Unia Europejska
Rok Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
1989 13% 87% 19% 81%
1994 8% 92% 26% 74%
1999 20% 80% 30% 70%
2004 25% 75% 31% 69%
2009 36% 64% 35% 65%
2014 38% 62% 37% 63%
2019 43% 57% 41% 59%
2019.06.24 - 15:14
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Frekwencja według roku Portugalia - Wyniki końcowe

Krajowa i europejska frekwencja według roku (w punktach procentowych)
Rok Portugalia Unia Europejska
1987 72,42%
1989 51,10% 58,41%
1994 35,54% 56,67%
1999 39,93% 49,51%
2004 38,60% 45,47%
2009 36,77% 42,97%
2014 33,67% 42,61%
2019 30,75% 50,66%