Wielka Brytania

Mandaty według grup politycznych: 1999–2004 Wielka Brytania - Ustępujący parlament

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
PSE 29
Verts/ALE 6
ELDR 11
PPE-DE 37
EDD 3
NI 1

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
  • PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim
  • ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform
  • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
  • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
  • UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów
  • EDD - Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności
  • NI - Niezrzeszeni

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 1999–2004 Wielka Brytania - Ustępujący parlament

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów 37
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Cons. Conservative Party  36
UUP Ulster Unionist Party 1
PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim 29
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Lab. Labour Party 28
SDLP Social Democratic and Labour Party  1
ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform 11
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Ldem. Liberal Democrats  11
Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 6
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Green P. Greens  2
SNP Scottish National Party  2
Plaid Plaid Cymru 2
EDD - Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
UKIP UK Independence Party 3
NI - Niezrzeszeni 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
DUP Democratic Unionist Party  1

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.