Wielka Brytania

Mandaty według grup politycznych: 2009–2014 Wielka Brytania - Ustępujący parlament

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
GUE/NGL 1
S&D 13
Verts/ALE 5
ALDE 12
EKR 27
EFD 8
NI 7

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
  • S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
  • ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
  • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
  • EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
  • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
  • EFD - Europa Wolności i Demokracji
  • NI - Niezrzeszeni

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 2009–2014 Wielka Brytania - Ustępujący parlament

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 27
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Cons. Conservative Party  25
UCU-NF Ulster Conservatives and Unionists - New Force 1
Ind. Independent 1
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Lab. Labour Party 13
ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 12
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
LDP Liberal Democrats  12
EFD - Europa Wolności i Demokracji 8
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
UKIP UK Independence Part 8
Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 5
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
SNP Scottish National Party 2
GP Green Party of England and Wales 2
PC Plaid Cymru 1
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
SF Sinn Fein 1
NI - Niezrzeszeni 7
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
UKIP UK Independence Part 2
BNP British National Party 1
DUP Democratic Unionist Party 1
WDAR We Demand a Referendum Party 1
BDP British Democratic Party 1
AIE An Independence from Europe 1

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.